Skip to content

Businessconstructionsite 21st century leadership

INTRO

Lebenspark

Gezonde ontwikkeling zonder gedwongen groei

Momenteel zien we 4 hoofdstromen in de ontwikkeling van de staat:
– streven naar permanente groei in de ‘ontwikkelde’ wereld;
– sterke economische ontwikkelingen in BRIC’s (en omgeving) met [deels] hyper-moderne ontwikkelingen;
– streven naar rijkdom in minder ontwikkelde landen;
– zoektochten naar de eigen identiteit, soms gericht op het behoud van de eigen cultuur, in meer natuurlijke woongemeenschappen.
Neoliberale agressie speelt hier in bijzonder rol in, maar dat is een heel ander onderwerp.
De moderne mens is vaak wel ontdaan van de natuur, innerlijke schoonheid en duurzaamheid. Allen op zoek naar het eigen bestaan en naar manieren om ‘de beste’ positie in de mondiale samenleving te claimen.

Heroverweging van keuzes, principes en consequenties kan leiden tot een weg naar waarderen van waarde anders dan monetair, ontwikkeling anders dan groei, groeien door de geven i.p.v. te nemen.

In het bedrijfsleven beweren we vaker dat we beschikbare talenten, kennis en vaardigheden goed benutten. Wij doen dat niet voor het ontwikkelen van ons gemeenschappelijke fundament: de samenleving, de staat, onze sociale gemeenschap. We accepteren aandacht voor belangen, lobbyen en stemmen hierop (of vermijden om te stemmen vanwege een gebrek aan slimme keuzes). Wat kunnen we beter doen? Nu, in de 21e eeuw?

Verandering in perspectieven en methoden in humanitaire studies had gevolgen voor hoe mensen zichzelf begrijpen, zowel als individuen als als collectieve entiteiten, vanuit ideologische, morele, culturele, politieke en ontologische zienswijzen. (Strandberg / Mynthe)

Moderne economische ontwikkelingen laten zien, dat er nieuw tijdperk is. Circulaire economie, inclusieve, sociale economie, verbonden met ecologie, regionale identiteit in een globaliserend spectrum. Het zijn dezer dagen bekende onderwerpen.

De vraag, die voor veel bedrijven en organisaties ontstaat is:
Hoe kan men binnen (verouderde) wettelijke kaders aan modellen voor de 21ste eeuw bouwen? Hoe wordt het bedrijf, de organisatie toekomstvast, regeneratief, inclusief, distributief?

We zullen hier zowel vragen rond organisatieontwikkeling als ook de context hier omtrent bespreken.


Persoonlijke achtergrond

  • Interesse in sociale, economische en ecologische ontwikkelingen en interactie
  • In theorie: wat bestaat al, welke nieuwe verbindingen zijn er te leggen, hoe vanaf hier verder
  • Praktisch: pragmatisch, toepasbaar, experimenteren, effect zichtbaar maken
  • Samenhang tussen democratie – theorie – praktijk – verwachtingen – resultaten